Login

Activiteiten

Op dit moment worden er activiteiten ontplooid op de volgende onderwerpen:

 • EMC, eUP, RoHS en Eco Design. Er komen steeds nieuwe richtlijnen waarmee we te maken krijgen bij product ontwerp en assemblage. We informeren onze leden via deze website en seminars, trainingen of bijeenkomsten hierover.
 • Bedrijfsbezoeken: door middel van een jaarlijks bezoek van de branchegroep aan een instituut of bedrijf wordt aan twee zaken tegelijk gewerkt. Ten eerste wordt actief aan kennisverrijking gewerkt en ten tweede vervult DESC haar platform functie voor de leden.

Daarnaast biedt het deelnemen aan deze branche organisatie de volgende belangrijke mogelijkheden zoals ook samengevat in de hand-out:

Klankbordfunctie

 • denk aan keuze van automatisering (leer van de problemen en hindernissen van je collega), keuze machines,
 • toekomstverwachtingen,
 • waar liggen bedreigingen en kansen voor verwante bedrijven,
 • door grote diversiteit in leden in alle delen van het proces, kennisoverdracht tussen de verschillende deelgebieden.

Bijeenkomsten

 • bezoek aan interessante prospects,
 • informeel overleg, denk aan de mogelijkheid tot teamwork,
 • kennisoverdracht, delen van problemen,
 • interessante lezingen of voordrachten.

Algemeen

 • gezamenlijke leveringsvoorwaarden in 3 talen,
 • streven naar naamsbekendheid branche en daarmee de leden,
 • gezamenlijke branchegerelateerde problemen onder de aandacht kunnen brengen bij de overheid,
 • present op internet met link naar de individuele bedrijfssites van de leden,
 • beursdeelname als brancheorganisatie,
 • kruisbestuiving tussen verschillende branches, mogelijkheid tot samenwerking,
 • gecoordineerde toegang tot kennisinstituut TNO voor ondersteuning.

Mocht uw interesse gewekt zijn dan nodigen we u graag uit om lid te worden van onze branche. Voor aanmelding kunt u gebruik maken door te klikken op aanmeldingsformulier.

 

Click for Map
Sponsored by
Ellage Electronics
E-Parts Electro Componenten B.V.


hit counter

Het aantal unieke sitebezoeken sinds
1-10-2007

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement